Anorexie

Mentální anorexie je nemoc, která spočívá v poruše přijímání potravy s výrazným pozadím v psychice, u dospívajících a žen v přechodu navíc v hormonálních změnách. Postihuje především ženské pohlaví, muže taktéž, ty však minimálně. Udává se, že jí trpí asi 3% populace, ale tento údaj je zkreslený, protože zahrnuje lékařsky evidované případy.

Krátkodobé nechutenství se projevuje při běžných horečnatých onemocněních. Zde není důvod k znepokojení. Chuť k jídlu se vrací s uzdravením. V ojedinělých případech způsobuje poruchu přijímání potravy užívání některých léků. Na tuto okolnost je pacient upozorněn lékařem, lékárníkem, na příbalovém letáku předepsaného medikamentu.

Mentální, tj. psychická anorexie je nemocí lidí, kteří chtějí být štíhlí i za cenu sebepoškození, zejména adolescentů, až může vyústit smrtí vyhladověním. Kořeny poruchy přijímání sahají často do útlého dětství. V pubertě anorexii ovlivňují bouřlivé fyzické a psychické změny v souvislosti s nastupující funkcí pohlavních žláz v hormonální oblasti a v tvorbě pohlavních buněk, které jsou spuštěné z řídících center mozku. To vyvolává zvláště u dívek zaoblování tělesných partií. Je-li dodržován zdravý životní styl, postava se do cca 20ti let znormalizuje. Je třeba si uvědomit, že pokud se hmotnost člověka pohybuje v rozmezí cca 10% nad či pod hodnotou dosažené výšky vzrůstu, od níž odečteme 100 cm, jedná se o normální váhu. Jak vypadáme významně ovlivňují také genetické vlohy. Jestliže se v rodu častěji vyskytují předci otylého nebo vyhublého konstitučního typu, projevují se rodové dispozice i u potomků.

Rozvoj onemocnění je individuální. Odmítání potravy, jako základní životní potřeby, se vymyká kontrole, až končí vychrtlostí, paradoxně spojené s vysokou tělesnou aktivitou, a poté metabolickým rozvratem. Vyžaduje hospitalizaci v nemocničním zařízení a zavedení umělé výživy. Následuje dlouholetá léčba spořívající v kontrole přijímání stravy za asistence lékařů specialistů.

Při mentální anorexii bývá výrazně snížená sexuální aktivita, u dívek mizí mentruační krvácení. Může při ní dojít k celkovému rozvrácení hormonální rovnováhy. Postupně chřadnou všechny tkáně v organismu, atrofují především svaly. Projevuje se i na kvalitě vlasů, nehtů, kůže. Změny v těle ovlivňují složení krve a složení krve naopak působí na fyzickou a psychickou stránku. Dostavují se depresivní, neurotické a hysterické stavy, anorektici se izolují a demonstrativně popírají život ve své podstatě. Tím jsou ohrožené nezbytné životní funkce organismu jako celku. Často bývá anorexie propojená s nárazovou nezvladatelnou extrémní potřebou jídla, které je bezprostředně vypuzeno z těla ven zvracením, pak hovoříme o bulimii. Příznaky projevující se u anorexie mohou mít také řadu příčin závažnějšího onemocnění. Vždy je třeba se svěřit do rukou lékaře.

Léčba mentální anorexie je obtížná. Je nutné dbát na její prevenci, která spočívá v pravidelném přísunu pestré stravy, v dostatečném pohybu, vytvořením laskavého přístupu sám k sobě. Zakořenění správných stravovacích návyků je třeba vytvářet od útlého dětství. A hlavně – nepodléhat klamavým reklamám, že jen štíhlý člověk je krásný, že hodnota jedince spočívá pouze v jeho vzhledu.