Příčiny anorexie

Anorexie má řadu příčin. Krátkodobé nechutenství se běžně projevuje při horečnatých onemocněních, kdy po doléčení odezní. Pokud se ale projevují příznaky úbytku na váze a chuť k jídlu je zachována, nebo je naopak zvýšená, může jít o souvislost hubnutí s vážnějším onemocněním, např. cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy, Addisonova nemoc, infekce HIV, rakovina, porucha vstřebávání potravy střevním traktem a jiné. Takové hubnutí je provázené dalšími symptomy podle druhu onemocnění. Tehdy je nezbytné urychleně zajistit odborná lékařská vyšetření. Nechutenství může ojediněle vyvolat rovněž užívání některých léků.

Mentální anorexie a poruchy přijímání potravy mívají hlubší kořeny. Často sahají do útlého dětství. Dítě je nucené přijímat stravu, přestože mu nechutná, nebo dojídat jídlo, ačkoliv je nasycené a poté trestáno. Příčina mentální anorexie tedy spočívá v psychice. Demonstruje vnitřní sebenenávist, odmítání sebe sama, extrémní strach, odpírání života. Významnou měrou se podílí podvědomé přesvědčení, že jedině štíhlý člověk je žádoucí a krásný pro druhé pohlaví, úspěšný v životě, jinak ztrácí na své hodnotě, což je vydatně podporováno reklamami a všeobecným současným trendem jak být tzv. „in“. To je také jedním ze dvou hlavních důvodů, proč postihuje zvláště dospívající.

Nicméně výskyt mentální anorexie u této skupiny postižených má především stejně významné fyziologické příčiny. Puberta přináší organismu bouřlivé fyzické a psychické změny. Nastupují funkce pohlavních žláz v hormonální oblasti a v tvorbě pohlavních buněk. Pohlavní orgány dozrávají a zvětšují se, u dívek dochází k růstu prsů, rozvíjejí se druhotné znaky, výrazně se mění rozložení tuku v těle, nejviditelněji na stehnech a na bocích. Tvarování, zaoblování těla je u dívek rychlé, byť individuální a je podmíněné genetickými předpoklady.

V psychické oblasti provází pubertu větší zdůraznění samostatnosti, uvědomování si vlastní osobnosti, zvýrazňují se cílové složky života. Člověk je v tomto důležitém životním údobí zvýrazněnou měrou zranitelný. Často se těžce vyrovnává se strachem být dospělým a přijmout se takový, jaký je. Pakliže jsou změny provázející pohlavní dozrávání považovány dotyčným z neznalosti za přibývání na váze, případně dokonce za tloušťku, tento vjem navíc podporují rodiče a okolí, pak je spuštění příznaků a projevů anorexie bezmála zákonité.

Je-li však dodržován běžně pojímaný zdravý životní styl, zachovávány přiměřené stravovací návyky doplněné patřičným pohybem, postava ženy se kolem cca 20ti let znormalizuje podle vrozeného konstitučního typu.