Léčba anorexie

Léčba mentální anorexie je obtížná a její základ spočívá v psychologické práci s postiženým. Její řízení patří vždy do rukou lékaře a zpravidla je nutná spolupráce různých specialistů. Měl by ji zahájit obvodní lékař, u něhož je pacient evidován a který ho nejlépe zná. U něho se rovněž shromažďují veškeré informace od ostatních ošetřujících. Ten doporučí vhodný způsob zahájení léčby, čili ve většině případů odkáže na konkrétní specializovaná medicínská pracoviště. Zároveň provede nezbytné vyšetření momentálního zdravotního stavu nemocného, tj. celkovou zdravotní prohlídku, objedná laboratorní testy atd., čímž se urychlí nástup léčebné kúry a je vytvořen předpoklad pro volbu co nejvhodnějšího postupu odpovídajícímu osobnosti anorektika, neboť mentální anorexie vyžaduje individuální přístup. V mnoha případech jsou lidé trpící anorexií tak nevyzpytatelní, že už stanovení léčebného procesu je velmi problematické.

Toto se netýká stadia, kdy onemocnění propuklo do těžké fáze, kde je nutná hospitalizace a zavedení umělé výživy. Tehdy probíhají laboratorní a další vyšetření přímo v nemocničním zařízení. Po překonání krize metabolického rozvratu se přechází na příjem potravy ústy, který musí být kontrolován.

V psychické oblasti se uplatňují psychofarmaka a psychoterapie. Psychofarmaka působí nejen na podporu a léčbu psychiky, ale některé medikamenty navíc podporují chuť k jídlu a přibírání na váze. Léčba psychofarmaky spadá až na výjimky do specializace psychiatrů. Ti také doporučují některou z forem psychoterapie.

Vedení psychoterapie zaštiťuje psycholog. Psychoterapií je však již samotný přístup lékařů k pacientovi včetně obvodního. Využívá se jí nejen v psychiatrii, ale také jinými medicínskými obory, tedy všude tam, kde jsou pacientovy obtíže podmíněné jeho duševním stavem. Existuje dokonce síť dobře vybavených středisek tzv. komplexní terapie, kde je odborníky úzkého zaměření poskytován široký záběr psychoterapeutických metod včetně méně běžných medicínských postupů, jakými je akupunktura, akupresura, baňkování, léčení světlem, magnetická léčba, regresní terapie, autogenní trénink, relaxace, výuka správné meditace a další. Léčí se hudbou, tzv. muzikoterapie, arteterapie projevem výtvarného nadání. V krajním případě se sahá k hypnóze, která však vždy patří do rukou zkušeného psychiatra. Možností a forem psychoterapie je mnoho.

Účelem je nalézt co nejvhodnější individuální terapii. Bývá vystřídáno více postupů odvislých od spolupráce nemocného a jím dosahovaných pokroků. Nezřídka přistupuje skupinová terapie stejně postižených. Velmi prospěšná a přínosná je rodinná terapie, kdy vstupuje do léčby bezprostřední vztahové okolí. Je vhodné, když se zapojí blízcí, pokud mají důvěru pacienta. Tím mu velmi pomáhají, aby se naučil být laskavější i k svému tělu a nekladl na něj tak vysoké nároky. Psychoterapie nemocnému odkrývá podstatu onemocnění, problémů s ní spjatých a umožňuje, aby se mu naučil čelit vlastními silami. Cílem je změnit postoj k životu, přístup k sobě samému, přehodnotit životní priority. Může probíhat řadu let.

Vynechání menstruačního cyklu s příčinou tkvící v mentální anorexii farmakologicky upraví gynekolog. Výsledkem této komplexní léčby je docílit úpravu příjmu výživy ke zdraví vedoucímu stavu.

Léčba mentální anorexie je dlouhodobá, obtížná a je nutné počítat s tím, že nejednou dochází k recidivám.