Kdy vyhledat lékaře

Mentální anorexie patří k onemocněním, která mohou vyústit úmrtím. Okamžitá odborná lékařská pomoc je proto na místě vždy, pokud se nepodaří prevencí včas předejít jejímu propuknutí. I takto pojatá prevence je již léčbou.

To znamená, že v prvopočátcích projevů nechutenství je možné zabránit chronickému stádiu rozvinuté mentální anorexie vědomým kontrolováním pravidelného přísunu potravy skloubeným s přístupy psychologického charakteru. Ve stravě je třeba dbát na pestrost jejího složení, dávat přednost potravinám, které zajistí dostatečný přísun vitamínů a minerálů, jíst často, byť malé porce, dokud se nevrátí původní chuť k jídlu. Současně se nevyhýbat přirozenému pohybu, který brání obezitě, jež je při nynějším životním stylu a změnách požívaných potravin častější a častější. Tím se vyloučí povědomí, že tělesné změny jsou způsobené tloušťkou a uděláme navíc minimum pro to, aby se hmotnost udržela v normálu. Psychické pozadí nechutenství vyváží odměňování se a povzbuzování za dosažené pokroky v obnovovaných stravovacích návycích. Projevující se druhotné fyzické znaky spojené s dospíváním je nutné zásadně vnímat jako přirozenou součást tělesného vývoje. Vědomě zvyšujeme sebevědomí a veškeré probíhající proměny osobnosti prožíváme ve spokojenosti sama se sebou s vědomím, že jejich cílem je dosažení dospělosti, nástup plného ženství nebo mužství. Nebráníme se přizpůsobovat svůj přístup k životu očima dospělého.

Většina postižených si však bohužel neuvědomuje, že začíná být, nebo již nemocná je a potřebuje poskytnout pomoc. Ideální je, pokud první kroky k nápravě učiní rodiče, tj. poradí se s ošetřujícím lékařem, který postiženého dobře zná, případně se obrátí přímo na specialistu z odvětví poruchy přijímání potravy. Čím dříve je tento krok učiněn, tím snazší a rychlejší je průběh léčby a návrat organismu postiženého do zdraví odpovídajícího stavu. Lékařskou pomoc je tudíž třeba neodkladně vyhledat vždy, pokud pozorujeme již typické příznaky mentální anorexie, případně bulimie, tj. fóbickou starost o tělesnou váhu a vzhled provázenou nepřijímáním potravy, zvláště jsou-li přítomné symptomy psychické, např. úvahy o smrti. Pokud není pacient schopný do sebe potravu dostat, obvodní lékař doporučí další postup, respektive odkáže na vhodné specialisty.

Projeví-li se i přidružený příznak vynechání menstruace, je souběžně nutné gynekologické vyšetření a léčba. U depresivních stavů a jiných psychických příznaků přistupuje spoluasistence, případně spoluřízení léčby také psychiatrem, psychologem, psychoterapeutem. V těžkých případech metabolického rozvratu organismu je nutná hospitalizace v nemocničním zařízení.