Důsledky anorexie

Rozvinutá mentální anorexie se nejviditelněji projevuje na fyzickém těle vychrtlostí. Přidružují se typické psychické změny, především deprese, člověk se izoluje, uzavírá se před druhými a vykazuje tendence vnitřního nutkavého jednání umřít. Může skutečně zemřít, a to i hlady.

Závažným důsledkem probíhajících psychických a fyzických změn v organismu je vynechání, ba až vymizení menstruačního krvácení u žen (amenorea) a celkové rozvrácení hormonální rovnováhy, která je řízená hypothalamem a hypofýzou, jež svými hormony výrazně ovlivňuje vaječníky a celý menstruační cyklus. Proto se současně snižuje také chuť k sexuálnímu životu a vytrácí se sexuální aktivita.

Chřadnou postupně všechny tkáně v organismu. Vlivem úbytku buněk následkem odmítání výživy trpí atrofií zejména svaly, zmenšují se a mizí, tj. ubývá svalová hmota. Postiženy jsou rovněž kosti. Tím jsou omezené nezbytné funkce organismu jako celku ve své základní úloze sloužit plnému prožívání lidské existence.

Vlasy anorektiků jsou zplihlé, jemné jako chmýří. Problémem je tedy i vypadávání vlasů. Nehty jsou poznamenané podélnými rýhami, mění směr růstu, křiví se a lámou. Důsledkem anorexie je rovněž suchá kůže, která přechází do nezdravého žlutavého zabarvení, až se projevuje vyloženě sinavý vzhled. U žen se vyskytuje esteticky nepříjemné, nežádoucí a viditelné zvýšené tělesné ochlupení na místech, kde dříve nebylo (brada, ochlupení horního rtu, často chloupky na hrudi).

Tyto tělesné a i psychické změny se manifestují z důvodu chybějících vitamínů a minerálních látek, které se účastní látkové výměny. Pro život jsou nepostradatelné, lidský organismus si je nedovede sám vytvořit a získává je právě potravou. Tím se u anorektiků navíc mění složení krve.

V závěru procesu průběhu mentální anorexie dochází k celkovému metabolickému rozvratu organismu, kdy je naprosto nutné poskytnout lékařskou pomoc, která se neomezuje na jediný medicínský obor, nýbrž zaměstná celý tým specialistů. Pokud není poskytnuta, postižený umírá.