Příznaky a projevy anorexie

Anorexie v počátečním stadiu vzbuzuje dojem péče o tělesnou váhu formou redukční diety snížením denních porcí jídla. U anorexie se nejedná o zmenšení dávek pokrmů. Anorexie je nechutenství způsobené extrémně přehnanými obavami vytvořenými představou měřítek kladených na tělesné tvary. Proto k poklesu hmotnosti dochází výrazně a rychle, až ve většině případů vyústí naprostou vychrtlostí. Rychlost rozvoje onemocnění je individuální. Typické však je, že přestože se váha dostane hluboko pod normál, dotyční sami sebe stále považují za otylé. Pokud je dosaženo vyložené vychrtlosti, bývá paradoxně spojená s vysokou tělesnou aktivitou.

Anorexie se objevuje v různých věkových obdobích, nejčastěji v období puberty a dospívání. Postihuje především ženské pohlaví, muže taktéž, ovšem v mnohem menším zastoupení. Její projevy jsou velice typické. Zprvu dochází k vědomému přijímání minimálního množství potravy, které postižené vyloženě jen udržuje při životě, nikoliv tedy podle dietetických principů. Odmítání potravy se postupně čím dál tím víc vymyká kontrole, až se postižení dostávají do chronického stádia nechutenství, kdy potravu odmítají, nejsou takřka schopni jídlo přijímat, případně ho nepozřou vůbec a dlouhodobě hladoví.

Své počínání před okolím zakrývají. Buď se snaží stravovat skrytě, aby nebylo patrné, že nejí, nebo předstírají, že jídlo konzumují a namísto toho jej schovávají a pak se ho tajně zbavují. Úbytek váhy zastírají výmluvami a různými zdůvodněními, která si vymýšlí, např. stresem, zvýšeným náporem při studiu, fyzickou aktivitou, cvičením, tomu je však při anorexii rovněž věnována přehnaná péče motivovaná snahou nepřibírat na váze a je jejím dalším podstatným příznakem, dále zvýšenou sexuální aktivitou, která je při anorexii naopak významně snížená, případně mizí, jedná-li se o dospělé jedince, stejně tak mizí mentruační krvácení (amenorea). Vymlouvají se na změny životních podmínek, prodělání nemocí, užívání léků, i když tyto faktory spouštěčem mentální anorexie být mohou. Popsané projevy jsou spojené s duševním pozadím anorexie. Proto se také nazývá mentální, tj. psychická anorexie.

U postižených se brzy projevují vedle úbytku váhy výrazné psychické změny. Vykazují nedostatek zdravého sebevědomí, lhavost, zádumčivost, náladovost, dostavují se depresivní, neurotické, až hysterické stavy, často se izolují od společnosti, demonstrativně popírají život.

Nechutenství bývá v některých případech střídáno nárazovou nezvladatelnou extrémní potřebou jídla, tedy žravostí, kdy je nárazově v krátkém čase pozřeno velké množství pochutin bez ohledu na složení, a vzápětí je záměrně vyvoláno zvracení (bulimie), případně je jídlo okamžitě vyzvráceno samovolně ihned poté, co bylo zkonzumováno. U lehčích forem anorexie dochází k zneužívání projímadel, aby byl pokrm z těla co nejrychleji vypuzen ven.

Příznaky popsané u anorexie mohou mít také řadu fyzických příčin závažnějšího onemocnění.